Ponte 25-de-Abril, Lissabon (II)

Roland WeberSerie: 

Brücken